CitySpy is Seeking an English-Speaking Female TV Host!

A young Europe-wide internet magazine company is seeking a freelance, charismatic host for a women’s lifestyle webseries in English set in Prague, Czech Republic.

PARTNER CONTENT

The host will be the face of the show, and will help drive the look and feel of the content. The host must have knowledge of both Czech and expat culture and all the news, events and vibrant venues that go with it. A truly unique perspective and an exceptional ability to make people laugh and inform thru impromptu storytelling, wit, charm and humility is required. Laughing at yourself, others and current events is mandatory as you explore fashion, food, events, coffee culture, fitness, language, music and anything else you see fit to mention on camera.

This position is for the primary presenter of the show, and they will be responsible for conceptualizing, pitching, and writing entertaining segments on a weekly basis that feature topical subjects about Prague as well as introducing larger story arcs about yourself.

The host must be an exceptional individual willing to share their life, passions and ideas, and work with our team to design a distinct entertainment product that will exhibit this.

Specialized Knowledge/Skills/Abilities:

 • Excellent verbal and written skills in English. A mastery of the Czech language is considered an asset.
 • Having a professional background in a particular field/discipline/career is a huge plus
 • Excellent research skills
 • Ability to connect with viewers through social media networks
 • Understanding of viewer needs and expectations
 • Understanding of client needs and expectations
 • Team player
 • Ability to work closely with sales team
 • Ability to make people laugh

Physical Requirements:

 • Female 25-45 years old.

Work Requirements:

 • Ability to work some weekends regularly
 • Some travel may be required on an occasional basis
 • Must have unrestricted authorization to work in the Czech Republic

Payment: 1500 CZK/ show (it may vary depends on the total shooting time and time spent on written segments)
NOTE: This position is paid on a freelance basis.

Want to Apply?
Show us your skills. Make a 1-2 minute video in English featuring yourself in your favorite spot in Prague telling us what makes it so special. Make sure to include something about your life too, including what gives you a unique point of view on life in Prague. Then send it our way, along with a CV to olga@v6ventures.eu with the header CITYSPY TV HOST!

The deadline for submission is August 22nd, 2017

<<CZE>>

Pražská osobnost jako žádná jiná

Internetový časopis celoevropského záběru hledá nezávislou, charismatickou moderátorku pro anglický webový server oddělení životního stylu pro ženy v Praze.

Moderátorka bude tváří show a pomůže řídit vzhled a celkový dojem z obsahu. Musí mít také povědomí o české a expatové kultuře a o všech zprávách, událostech a živých místech, které s ní přicházejí. Hledáme jedinečný pohled a výjimečnou schopnost přimět lidi, aby se smáli a přitom schopnost informovat prostřednictvím improvizovaných příběhů, vtipu, šarmu a pokory. Schopnost zasmát se sama sobě i ostatním nebo věcem, které se dějí okolo je nezbytná během objevování módy, jídla, kávové kultury, akcí, fitness, jazyka, hudby, a čehokoli dalšího, ​​co považuje za vhodné zmínit na kameru.

Pozice hlavní moderátorky show obnáší zodpovědnost za konceptualizaci, ladění a psaní zábavných segmentů na týdenní bázi, které budou obsahovat aktuální témata o Praze, stejně jako širší příběhy o jejím životě a osobě.

Moderátorka musí být výjimečný jedinec ochotný sdílet svůj život, vášně a nápady a schopný spolupracovat s naším týmem, aby navrhl zvláštní zábavní produkt, který toto bude odrážet.

Požadované speciální znalosti / dovednosti / schopnosti:

 • Vynikající slovní a písemná znalost angličtiny. Dobrá znalost českého jazyka je považována za výhodu.
 • Profesionální zkušenost v podobné oblasti / disciplíně / v předchozí kariéře je velkou výhodou
 • Vynikající průzkumné dovednosti
 • Schopnost spojení se s diváky prostřednictvím sociálních sítí
 • Porozumět potřebám a očekáváním diváků
 • Pochopit potřeby a očekávání klientů
 • Být týmový hráč
 • Schopnost úzce spolupracovat s obchodním týmem
 • Schopnost přimět lidi se smát

Fyzické požadavky:

 • Žena 25-45 let.

Pracovní požadavky:

 • Schopnost pracovat pravidelně i některé víkendy
 • Možnost příležitostně cestovat na vyžádání
 • Mít neomezené oprávnění pracovat v České republice

Odměna: 1500 CZK/ show (může se měnit podle doby natáčení a psáných textů)
POZNÁMKA: Tato pozice není vyplácena na hodinové bázi (práce na volné noze)

Chcete se přihlásit?

Ukažte nám své dovednosti. Vytvořte 1-2minutové video v angličtině na svém oblíbeném místě v Praze, ve kterém se dozvíme, proč je toto místo tak zvláštní a zároveň představíte sami sebe. Nezapomeňte nám říct něco o svém životě včetně toho, co vám dává jedinečný pohled na život v Praze. Video zašlete spolu s životopisem na olga@v6ventures.eu.

Termín pro podání je do 22. srpna 2017

CitySpy Network
007 has nothing on us!

Here at CitySpy we make it our life’s work to discover the beautiful secrets and hidden gems of Prague. Every day we sift through the shit bits to bring YOU the shiny bits!

Our team is a vibrant group of content creators full of introverts, extroverts, and every shade in between. We live the day to day mining the scraps of gold that can be found throughout the City of a Hundred Spires, and present them to you through videos (lots of video), articles, events and much more. Our spies don’t cover everything...

We only cover the best.
CitySpy Network
editors@cityspy.network
About CitySpy Network 75 Articles
007 has nothing on us!

Here at CitySpy we make it our life’s work to discover the beautiful secrets and hidden gems of Prague. Every day we sift through the shit bits to bring YOU the shiny bits!

Our team is a vibrant group of content creators full of introverts, extroverts, and every shade in between. We live the day to day mining the scraps of gold that can be found throughout the City of a Hundred Spires, and present them to you through videos (lots of video), articles, events and much more. Our spies don’t cover everything...

We only cover the best.